Silega biznesa simulācijās tiek izmantota īpaša metodoloģija – Pieredzē Balstīta Apmācību SistēmaTM (The Experiential Learning SystemTM). Šī metode ir ar augstu līdzdalību un iesaistīšanos.

Silega apmācību programmas ir balstītas uz Pieredzē Balstītu Apmācību SistēmuTM, kas paredz augstāku pielietojamību, simulējot reālās biznesa pasaules situācijas. Dalībnieki ir paši par sevi visa mācību procesa laikā un ir brīvi pielietot idejas.

Galvenie Pieredzē Balstītās Apmācību Sistēmas posmi ir:

Pieredze – Piedalīties strukturizētā darbībā, pamatojoties uz matemātiksu modeli. Pieņemt lēmumus un rīkoties saskaņā ar tiem. Dalībnieki tiek iesaistīti jau no nodarbības sākuma un infirmācija tik pasniegta cik iespējams interaktīvi. Šīs darbības var pielāgot, lai sasniegtu klietnu apmācību mērķus pēc iespējas efektīvāk.

Analīze – Izpētīt rezultātus pēc veiktajām darbībām. Apskatīt sekas. Pēc pieredzētā, dalībnieki ir gatavi noskaidrot, kādi ir viņu lēmumu gala rezultāti un kādas darbības viņus noveda pie šī rezultāta. Viņi saņem individuālas un grupas atsauktmes par savu sniegumu.

Saturs – Izmantot analoģijas, lai sasaistītu simulāciju ar reālās dzīves piemēriem. Dalībnieki tiek vadīti koncentrēt savu izpratni par situācijām viņu personīgajā vai darba pieredzē, kas ir līdzīga aktivitātēm, ko viņi piedzīvoja. Nesen iegūtās zināšanas caur analoģijām tiek iekļautas un savienotas ar iepriekšējām zināšanām.

Atklājums – Plānot, kā izmantot jaunās zināšanas nākotnes situācijās. Saskatīt kopainu. Dalībnieki tiek vadīti sasaistīt un pielietot apgūto faktiskās un nākotnes situācijās, kurās tie varētu būt iesaistīti. Ar iegūtajām zināšanām, viņi spēs paredzēt, kā viņu rīcība var ietekmēt realitāti un radīt savus piemērus.

Pielietot – Izmantot jaunās zināšanas un uzlabot sniegumu. Pārnest uz reālo pasauli. Galvenais Pieredzē Balstītas Apmācību SistēmasTM mērķis ir pielietot un pārnest zināšanas no mācību telpas uz reālo pasauli. Dalībnieki tiek apgādāti ar praktiskiem instrumentiem, lai uzlabotu zināšanu saglabāšanu un lietojamību nākotnes situācijās, kā arī pastiprinātu savu apņemšanos sekot apmācību plāniem.

Biznesa simulācijas ir interaktīva apmācību pieredze, kas attēlo vienkāršotus un minimizētus reālās dzīves modeļus. Ar šādām programmām mēs varam simulēt vairākus biznesa gadus tikai četrās, piecās stundās, eksperimentēt ar dažādiem stratēģiskiem scenārijiem vai demonstrēt uzņēmējdarbības procesu. Šī apmācību pieredze ir balstīta uz matemātiksiem modeļiem un spēles teoriju. Gan reālajā biznesā, gan simulācijā ir noteikumi, labas un sliktas stratēģijas, lēmumi un šo lēmumu sekas.

Leave a Reply