Starptautiskās koučinga nedēļās ietvaros pasākuma “Biznesa simulāciju izmantošana komandu koucingā” dalībniekiem tiks dota iespēja piedalīties Silega™ biznesa simulācijā “Ekspedīcija”

Silega™ (simulation learning games) biznesa simulācijas ir organizāciju psihologu, kouču, biznesa profesionāļu un citu nozaru profesionāļu kopā izstrādātas biznesa spēles, kuras ar pieredzē balstītas apmācību sistēmas (ELS – experiential learning system) palīdzību spēļu dalībniekiem īsā (3-8 stundu) laikā rada iespēju piedzīvot biznesa videi līdzīgus apstākļus, pieņemot lēmumus, eksperimentējot, veidojot sadarbību komandā, rīkojoties ar dažāda veida resursiem, uzvarot un kļūdoties drošā vidē. Vadītājiem tas rada lielisku iespēju novērot darbiniekus dažādās situācijās. Simulācijai sekojošā analīzes daļa ļauj tās dalībniekiem sasaistīt simulācijā piedzīvoto ar reālām dzīves situācijām, individuāli un komandā analizēt savu sniegumu un tā iemeslus, izstrādāt stratēģijas un plānus nepieciešamo pārmaiņu ieviešanai. Biznesa simulācijas var izmantot darbinieku atlasei un novērtēšanai, līderības un dažādu citu prasmju attīstīšanai, komandas veidošanai un saliedēšanai, pārmaiņu procesu vadīšanai, korporatīvajos pasākumos kā saturīgu vienojošu elementu.

Pasākuma laikā tiks pielietotas šādas ICF kouča kompetences: Apzināšanās, Rīcības projektēšana, Plānošana un mērķu noteikšana, Attīstības un atbildības vadība

Koučs Ieva Dadona, ACC, EMBA, SIA No Limits! (www.nolimits.lv) valdes locekle, biznesa un personiskās izaugsmes koučs, ICF un ICF.lv biedre.

Norises vieta: SEB Inovāciju centrs, Rīga, Vaļņu iela 11, 3. stāvs.

Norises laiks: 2019. gada 7. maijs no pl. 10:00 – 14:30

Dalības maksa: 15 EUR

Norises valoda: latviešu

Mērķauditorija: personāla attīstības speciālisti, uzņēmumu un struktūrvienību vadītāji

Reģistrācija un sīkāka informācija: tālrunis 29191782, e-pasts ieva.dadon@nolimits.lv

Leave a Reply