Gudrais Sālamans ir teicis: “15:22 Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās” un 20:18 “Nodomi īstenojas, ja tos virza ar gudru ziņu; arī karš jāizkaro ar dziļu prātu un gudru padomu”.

No Limits! biznesa attīstības komanda piedāvā speciāli jums veidotu attīstības programmu, sākot ar darba vides pētījumu jūsu uzņēmumā, ar mērķi atklāt uzlabojumu un apmācību vajadzības, ar sekojošām individuālām un komandas koučinga nodarbībām, biznesa simulāciju veida apmācībām un biznesa efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

AoN Best Employer pētījums

AoN empower results
BES logo
OVC logo

Aon Best Employer pētījums – vienas no pasaulē vadošām konsultāciju kompānijām Aon Hewitt pētījumu metodoloģija –

 • sniedz iespēju uzlabot cilvēku vadības efektivitāti organizācijā, fokusējoties uz sfērām, kuras visvairāk ietekmē tās panākumus
 • pamatojas nepārtrauktos pētījumu un statistiskajos datos, mēra tos vissvarīgākos cilvēku dimensijas elementus, kas ietekmē kompānijas biznesa rezultātus, pētot to, kā darbinieki uztver dažādus cilvēku resursu vadības aspektus uzņēmumā
 • ļauj precīzi identificēt stiprās puses un uzlabojamās sfēras, un nosaka prioritātes organizācijas spēju izveidot patīkamu un iesaistošu darba vidi paplašināšanai
 • Plaša globālu un Eiropas uzņēmumu rezultātu datu bāze ļauj dalīties labākajā pieredzē, nodrošinot iespēju salīdzināt ar citu kompāniju – “Labāko darba devēju” – rezultātiem, pēc kompānijas lieluma, darbības teritorijas un industrijas
 • Palīdz iegūt un uzturēt kompānijas pozīciju kā Labākajam Darba devējam, vairojot kompānijas pievilcību talantu darba tirgū

Finanšu procesu vadība

Finanšu procesu vadība uzņēmumā ir kā elektronika automašīnā – tā var būt primitīva vai arī veidota izmantojot mūsdienīgākos tehnoloģijas sasniegumus, tomēr tai ir jābūt, lai auto kustētos uz priekšu un tā vadītājs sekmīgi pārraudzītu tā darbību – ātrumu, eļļas un citu šķidrumu līmeni, degvielas izlietojumu utt.
toyota-hybrid-07Gudri izvēloties auto, ir iespējams ietaupīt uz tā vēlākām apkopēm, degvielu, nodokļiem. Vai jūs esat sava biznesa “auto” modeļa sākotnējās izvēles priekšā, jeb domājat par tā kapitālo remontu, jeb maiņu, profesionāļu padoms būs zelta vērts.

Piedāvājam konsultācijas un apmācības jūsu uzņēmuma procesu vadībā, skatoties caur efektivitātes un finanšu prizmu:

 • piemērotākā uzņēmējdarbības forma jūsu biznesam
 • optimāla komandas struktūra un produktivitātes paaugstināšanas rīki
 • grāmatvedības uzskaites jeb uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) sistēmas izvēle un konfigurācija informācijas sniegšanai uzņēmuma vadībai
 • interaktīva apmācība finanšu uzskaites pamatos, budžeta plānošanā un uzņēmuma finanšu rādītāju analīzē
 • nodokļu optimizācijas konsultācijas
 • grāmatvedības pakalpojumi
Piesakies finanšu apmācībai spēles formā, un pārsteidz savu grāmatvedi jau pēc 3 dienām!
Uzzini vairāk

Juridiskie pakalpojumi

chess-game

No Limits! piedāvā šādus juridiskos pakalpojumus:

 • Komerctiesības
  • jaunu sabiedrību dibināšanas dokumentu sagatavošana
  • visa veida izmaiņu un grozījumu sagatavošana
  • pamatkapitāla izmaiņas
  • sabiedrību reorganizācija,
  • pārstāvība LR Uzņēmumu reģistrā
 • Parādu piedziņa (atgādinājumu, pretenziju, brīdinājumu sagatavošana, klienta pārstāvība sarunās ar debitoriem);
 • Prasības pieteikumu un citu pieteikumu tiesām sagatavošana;
 • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās;
 • Visa veida līgumu, vienošanos un citu dokumentu sastādīšana;
 • Juridisku un fizisku personu maksātnespējas process (makātnespējas procesa pieteikumu un kreditoru prasījumu sagatavošana, klienta interešu nodrošināšana visā maksātnespējas procesā);
 • Darba tiesības;
 • Ģimenes tiesības (laulības šķiršana, laulāto mantisko attiecību strīdu risināšana, uzturlīdzekļu piedziņa, klienta pārstāvība strīdos par saskarsmes un aizgādības tiesībām);
 • Mantojuma tiesības;
 • Darījumi ar nekustamo īpašumu, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas juridiskais nodrošinājums;
 • Klienta pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs.